YİBƏRMƏG

(Dərbənd)
bax yəbərməg . – Bir balığ yibərdi; – Büzi işə-üzümə yibərdilər. – Uşağları kəndə yibərədəm; – Apar dayını yibər

Bir cevap yazın