YEŞİRMAX

(Şəki, Zaqatala)
bax yaşırmağ . – Bir-iki dənə həyvə yeşirmişdim sandıxda (Şəki); – Mən Üzeyrin köynəyini yeşirdim (Zaqatala)

Bir cevap yazın