YERYIĞDI

(İmişli)
toy adəti. – Üş günnən so:ra yeryığdı eliyəllər

Bir cevap yazın