YERTOPU

(Cənubi Azərbaycan)
bitki adı. – Yertopunu uşaxlar oynatmaxdan ötəri dərəllər

Bir cevap yazın