YERGÜLMƏŞƏKƏRİ

(Şərur)
dombalan. – Yergülməşəkəri olur yazda

Bir cevap yazın