YENİLMƏX’

(Çənbərək)
sözə baxmaq. – Əli həmişə yenilir

Bir cevap yazın