YENGİLMƏX’

(Axalsxi)
məğlub olmaq. – Düşmannar bizimnən davada yengildi

Bir cevap yazın