YENDİRMƏX’

(Axalsxi)
yerə yıxmaq. – Əliynən İbiş güləşəndə Əliyə köməy eliyif, İbişi yendirdim

Bir cevap yazın