YENCİMƏX’

(Gəncə)
sıxmaq. – Uşağı yencimə, isdidi

Bir cevap yazın