YEMSİMƏX’

(Cəbrayıl, Meğri)
azca axsamaq. – Qarakərə qoyun iki gündü yemsiyir (Meğri)

Bir cevap yazın