YELTƏLƏMƏX’

I
(Qazax)
bərk tullamaq
II
(Çənbərək)
yaxasından tutmaq. – İşbitirən genə Şıxalıyı yeltələdi apardı
III
(Cəbrayıl)
tez-tez getmək

Bir cevap yazın