YELPİZƏK

I
(Xanlar)
bax yelbizək . – Səlmi cijinin yelpizəyi həmişə üzünə tökülür
II
(Mingəçevir)
yelpik

Bir cevap yazın