YELPİTMƏX’

(Çənbərək)
yelləmək. – Oğul, yorğanı yelpitmə, üşüyürəm

Bir cevap yazın