YELPƏ

I
(Meğri)
ətək. – Vəzir arvadın yelpəsinnən tutey, atey eşiyə
II
(Hamamlı)
bax yelbə I

Bir cevap yazın