YELLƏMƏX’

(Füzuli, Cəbrayıl, Qazax, Tovuz)
otlamaq. – Qoyunnarı yelləməyə qoyma, doldur arxaca (Tovuz)

Bir cevap yazın