YELKƏ

(Cəbrayıl, Cəlilabad, Cənubi Azərbaycan, İmişli, Kürdəmir, Salyan)
1. yal (Cəlilabad, Cənubi Azərbaycan, Salyan). – Atda yelkə olar (Salyan); – Atı tutub, yapışdım yelkəsinnən (Cəlilabad); – Ağ atın yelkəsini qırxdım (Cənubi Azərbaycan)
2. saç (Cəbrayıl). – Fatmanın yelkəsini yolma!

Bir cevap yazın