YELİNSƏMƏX’

(Qazax, Mingəçevir)
xarab olmaq. – Bu yemişə neçə gündü kün, nişan vurulub, indiyə yelinsəmiş olar (Qazax)

Bir cevap yazın