YELBOĞAZ

yelboğaz olmax:
(Göyçay)
boş, dənsiz sünbül açmaq

Bir cevap yazın