YELBİZƏK

(Füzuli)
bax yelbiz . – Yelbizəyini bir yerə yığsana!

Bir cevap yazın