YEL

YEL I is. Bir tərəfə axın edən hava cərəyanı. Su gəlsə sel bilərdim; Meh əssə yel bilərdim; Dağda bir oba salsan; Mən səni el bilərdim (Bayatı).

YEL II is. tib. Revmatizm (xəstəlik). Canımda yel var, yoldaş Qaradağlı (B.Bayramov).

 

YEL sözü nədir? – YEL sozu nedir? – YEL sözünun mənası – YEL sozunun omonimi – YEL sözünün omonimi – YEL omonimi – YEL basqa menasi var mi? – YEL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın