YELƏVİMİŞ

(Qazax)
yeyin, tez, cəld. – Kişi yeləvimiş gəler

Bir cevap yazın