YEHRƏ

(Qazax)
biçilib zolaq şəklində tökülmüş ot. – Qızım otu yehrədən yığdı

Bir cevap yazın