YEGƏN

I
(Cəlilabad)
bacıoğlu. – Yegənnərim gəldilər
II
(Cəlilabad)
ardınca gedən. – Həsənin də yegəni olər

Bir cevap yazın