YEDDİRƏNG

(Lənkəran)
quş adı. – Ağacımızdakı yeddirəng çox gözəldür

Bir cevap yazın