YEDDİARXADÖNƏN

(Meğri, Ucar)
özündən yeddi nəsil əvvəl olanlar. – Mən onun yeddiarxadönəninə bələdəm; – Oğlum, sənin yeddiarxadönənin də yaxşı adamlar olublar (Ucar); – Burşliyam yeddiarxadönəniη təsibin çəkim (Meğri)

Bir cevap yazın