YEDƏX’

I
(Çənbərək, Tovuz)
ikitəkərli araba növü. – Yedəx’də iki şalman gətdi Əli (Çənbərək); – Bir yedəx’ tapın, o dəni də:rmana tulla:η (Tovuz)
II
(Oğuz)
möhkəmlik üçün iki tirə çəpinə vurulan ağac. – Palıtdan, qarağaşdan yedəy olar
III
(Şamaxı, İrəvan)
aşağısı gen, ağzı dar mis qab. – Yedəyi götürün, hamamda lazım olar (Şamaxı)

Bir cevap yazın