YEBƏRMAĞ

(Dərbənd, Tabasaran)
göndərmək. – Uşağı Qorbannan yebərdim (Tabasaran)

Bir cevap yazın