YAZIYAZZI

(Salyan)
toyu keçirmək üçün məsləhətləşmə yığıncağı. – İskəndər məni yazıyazzıya çağırmışdı, mən də gedəmmədim

Bir cevap yazın