YAZIMMAX

(Gəncə, Qazax)
yayınmaq. – Yaxşı görör Güllü qarı, heş şey yazınmer gözünnən (Qazax); – Məni görən kimi yazındı (Gəncə)

Bir cevap yazın