YAZI

I
(Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qazax, Laçın, Oğuz, Ordubad, Şahbuz, Tərtər, Zəngilan)
çöl, səhra, düzənlik. – Quvatdıya <Qubadlıya> gedəndə yazı getdix’cə qutarmır (Laçın); – Yazıdan çayacan yağış məni döydü (Zəngilan); – Qavaxlar susuz yazılar çoxudu (Füzuli); – Yazıda qoyun da otduyur, mal da otduyur (Şahbuz)
II
(Kəlbəcər, Kürdəmir)
təzək. – Təzəgül, get yazı yığ (Kəlbəcər)

Bir cevap yazın