YAYICI

(Borçalı)
qoyun cinslərindən birinin adı

Bir cevap yazın