yaxalatmaq₁ : icb. Tutdurmaq, həbs etdirmək.[Milyonçular] bu gün bir üsyançınıyaxalatdırır, sabahı o biri inqilabçıya tindalıgüllə atdırır, birisi gün baş qaldıran kəndioda-alova tutdururdular. S.Rəhimov.


Bir cevap yazın