YAXALAMAQ

YAXALAMAQ I f. Qəflətən tutmaq, yapışmaq. Geri dönərək məni yaxaladı (S.Rəhman).

YAXALAMAQ II f. Suya çəkmək. Su töküb yaxaladı, kənara atdı, təzədən doldurdu və kamali-ehtiramla Cahan xanıma uzatdı (M.İbrahimov).

 

YAXALAMAQ sözü nədir? – YAXALAMAQ sozu nedir? – YAXALAMAQ sözünun mənası – YAXALAMAQ sozunun omonimi – YAXALAMAQ sözünün omonimi – YAXALAMAQ omonimi – YAXALAMAQ basqa menasi var mi? – YAXALAMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın