yaxabənd : is. Yaxanı bağlayan düymə,ilmək və s. Açılıb yaxabəndi; Ağ sinəsi qarabaxın! Aşıq Ələsgər.


Bir cevap yazın