YAVINCI

(Goranboy)
möhtac. – Heç kəsə yavıncı olmamaxçın işləməx’ lazımdı

Bir cevap yazın