YAVIMAX

(Cəbrayıl, Çənbərək, Karvansaray)
alışmaq, uyğunlaşmaq. – Yazabuğa naxıra yavımır (Karvansaray)

Bir cevap yazın