YARRIĞAN

(Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir)
çayın hündür sahili, uçurum. – Yarrığannan saldı bö:ələx’ danıyı (Gədəbəy); – Heyvannarı qoyma yarrığana dolor, ilan-çiyan olar (Şəmkir); – Çayın bir tərəfi düz olor, bir tərəfi də yarrığan (Qazax)

Bir cevap yazın