YARPAXLAMAX

I
(Ağdam, Bərdə)
baramaqurduna yarpaq vermək, yemləmək. – Qurdu yarpaxlamax vaxdıdı (Ağdam); – Onnan so:rasına qurdu yarpaxladım (Bərdə)
II
(Qazax)
vərəqləmək. – Kitabı o qədər yarpaxlıyıfsan ki, cırılıf

Bir cevap yazın