YARPAX

(Qazax, Şəki)
vərəq. – Bu gün kitafdan on yarpağ oxumuşam

Bir cevap yazın