YARNAX

(Gədəbəy)
yarğan. – Dünən Zeynalın camışı yarnaxdan tüşüf murdar oldu

Bir cevap yazın