YAPUŞMEG

(Dərbənd)
savaşmaq, dalaşmaq. – Sənnən ötrü mən dostumnan heç yerə yapuşdum

Bir cevap yazın