YAPIXMAX

(Qazax)
sığınmaq. – O da gedif yeznəsinə yapıxıf, yaxşıca dolanellər

Bir cevap yazın