However, 95% of trailers are not designed to be transferred from truck to train. In recent years, a solution to this problem has been found in. Avrupa Birliği, Haziran ayında koronavirüs pandemisinin yarattığı tahribatı finanse etmek amacıyla 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurmuştu. Birlik, Yeni Nesil AB (NGEU) programı kapsamında 10 yıllık tahvil ihalesine çıkacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bir mülakatında NGEU desteğinin Avrupa’nın geleceğini.

YANŞAX

I
(Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Qarakilsə, Qax, Meğri, Ordubad, Şəki, Zaqatala)
bax yamşax II. – Yanşax boş-boş danışar (Ağcabədi); – Yanşağ adamnan hamının zəhləsi gedir (Şəki); – Aşiğlərin də hamısına yanşax deyərıx; – Nüyədidə Xanəli kimin yanşax adam yuxdı (Meğri); – Adam da ha vuğartax <bu qədər> yanşağ olarmı? (Zaqatala)
II
(Ağcabədi)
züytutan, züyçü. – Zurnaçı çalır, yanşağ da ona dəm tutur, barmaxların işdətmir

Bir cevap yazın