YANŞAX

I
(Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Qarakilsə, Qax, Meğri, Ordubad, Şəki, Zaqatala)
bax yamşax II. – Yanşax boş-boş danışar (Ağcabədi); – Yanşağ adamnan hamının zəhləsi gedir (Şəki); – Aşiğlərin də hamısına yanşax deyərıx; – Nüyədidə Xanəli kimin yanşax adam yuxdı (Meğri); – Adam da ha vuğartax <bu qədər> yanşağ olarmı? (Zaqatala)
II
(Ağcabədi)
züytutan, züyçü. – Zurnaçı çalır, yanşağ da ona dəm tutur, barmaxların işdətmir

Bir cevap yazın