YANŞAMƏY

(Cəlilabald)
bax yanşamağ . – Bircə bı Vaqif yanşaməyinnən əl çəksə, quləğimiz dincələrdi

Bir cevap yazın