YANŞAĞ

(Dərbənd, Quba, Şamaxı)
bax yamşax II. – Uni mən çux yaxşı tanıyadam, çux yanşağ adamdu (Quba); – Yanşağ adamnan hamının zəhləsi gedər (Şamaxı); – Yanşağ adamnan əmimün zəhləsi kitədü (Dərbənd)

Bir cevap yazın