YANQIR

I
(Borçalı, Qazax)
çoxdanışan. – Yanqır adam ağzınnan çıxan sözü bilməz (Borçalı); – Yanqır adamın qaydasıdı çox danışmax; – Yanqır adam hamını diysindirer (Qazax)
II
(Şamaxı)
haqverməyən, haqq-hesabda düz olmayan. – Məmiş çox yanqır adamdı

Bir cevap yazın