YANIX

I
(Borçalı)
bax yandıx
II
(Zəngibasar)
məc. intiqam, qisas. – Sənnən gərəx’ yanığımı alam

Bir cevap yazın