YANITDIRMAX

(Gəncə)
hədələtdirmək, qorxutmaq. – Onu elə yanıtdırım ki, illərnən mənim həndəvərimə gəlməsin

Bir cevap yazın