YANASI

(Şərur)
yanacaq (odun, çörçöp). – Təndirə yanası at, çıx

Bir cevap yazın