YAMANNAMAX

(Gəncə, İmişli, Şəmkir)
yaman xəstəliyinə tutulmaq. – Bi yaxşı atım vardı, yamanneyıb öldü (İmişli); – Bizim atımız heç yamannamax bilməz (Gəncə); – At yamannıyıf (Şəmkir)
Yamin çəkmək (Yardımlı) – təəssübkeşlilik etmək. – Qohimidü, yamin çəkey

Bir cevap yazın